Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Thi đua - Khen thưởng
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG THCS VÀ THPT HÓA TIẾN

06/01/2022
09:44:00
118

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRƯỜNG THCS VÀ THPT HÓA TIẾN

Sáng ngày 16/10/2021, trường THCS THPT Hóa Tiến đã long trọng tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2021 – 2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm học 2020 – 2021 triển khai kế hoạch năm học 2021-2022. Tham dự Hội nghị đầy đủ của cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị THCS THPT Hóa Tiến, Ban đại diện Hội CMHS nhà trường. Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, tích cực.

Hội nghị diễn ra với tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường đưa ra quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng quản , chất lượng hai mặt giáo dục nhà trường trong năm học mới. Tại hội nghị, đồng chí Đinh Xuân ThọPhó thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm học 2020-2021 phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ những thành tích đạt được những hạn chế, tồn tại trong các hoạt động của nhà trường trong năm học vừa qua. Đồng thời, bản báo cáo cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường; thông qua nội quy, quy chế thi đua, quy chế chi tiêu nội bộ trong năm học 2021-2022. Hội nghị đã báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, việc thu chi, quản năm học 2020-2021 kế hoạch thu chi năm học 2021 – 2022; đồng thời đồng chí Cao Thành Trung đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học qua kế hoạch hoạt động năm học mới. Hội nghị đã bầu ra Ban thanh nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 đồng chí Cao Thành Trung tiếp tục được bầu làm Trưởng ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023.