Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện

Thi đua - Khen thưởng
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

GIỚI THIỆU VỀ TỔ

18/02/2023
13:39:00
128

TRƯỜNG THCS&THPT HÓA TIẾN

TỔ VẬT LÍ – CÔNG NGHỆ CN – GDTC – GDQP&AN

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến dạy và học.

- Trực tiếp quản lí giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy định.

- Tổ chuyên môn là đầu mối để Hiệu trưởng quản lí nhiều mặt; nhưng chủ yếu vẫn là hoạt động chuyên môn, tức là hoạt động dạy và học trong trường.

2. Nhiệm vụ

- Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục thuộc chuyên môn phụ trách theo tuần, tháng, học kì, năm học. Phối hợp với các tổ chuyên môn khác xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

- Tham mưu, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa.

- Thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được hội đồng trường phê duyệt.

- Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

- Tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hoặc khi Hiệu trưởng yêu cầu. Tổ chuyên môn hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên để phát triển năng lực chuyên môn.

- Đối với giáo viên tổ Vật lí – Công nghệ CN – GDTC – GDQP&AN có nhiệm vụ phát triển các kỹ năng của học sinh phổ thông ở trình độ cao, phù hợp với khả năng trí tuệ của các em và giáo dục thái độ tự học, tư duy sáng tạo, yêu thích môn học, định hướng nghề nghiệp cho các em trong tương lai.

II.CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

TT

Họ tên

Năm vào ngành

Môn dạy

Trình độ

Chức vụ

Thành tích tiêu biểu (03 năm gần nhất)

1

Phan Hải Vân

2013

Vật lí

Cử nhân

TTCM

 

2

Đinh Thanh Phượng

2014

TD – QPAN

Cử nhân

TPCM

CSTĐCS

3

Phan Văn Thìn

2000

Công nghệ CN

Cử nhân

 

 

4

Đinh Thanh Xuân

2010

TD – QPAN

Cử nhân

 

CSTĐCS

5

Đinh Tùng Lâm

2019

TD

Cử nhân

 

CSTĐCS

6

Cao Việt Bách

2020

TD

Cử nhân

 

 

7

Phạm Ngọc Thanh Thủy

2020

Vật lí

Cử nhân

 

 

8

Phan Tiến Bình

GVHĐ

Vật lí

Cử nhân

 

 

 

III. THÀNH TÍCH NỖI BẬT

- Giải nhất hội thao quốc phòng cấp tỉnh

- Giải khuyến khích hội thao quốc phòng cấp quốc gia.

IV. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM HỌC 2022 – 2023

1. Giảng dạy, Ôn thi tốt nghiệp

- Đổi mới phương pháp dạy học, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Tạo cho học sinh sự hứng thú, yêu thích môn học, thích khám phá, đam mê KHKT.

- Nâng cao vị thứ xếp hạng điểm thi môn Vật lí của trường trong kì thi TN THPT năm 2023 cao hơn năm 2022.

2. Bồi dưỡng HSG, hướng dẫn học sinh NC KHKT, Hội thao QPAN…

- Môn Vật lí 9: 1 giải cấp huyện trở lên

- Môn GDTC: 2 Huy chương trở lên

- Môn GDQP&AN: 2 giải trở lên

3. Ngoại khóa

Kết hợp cùng với đoàn trường, các tổ chuyên môn và GVCN tổ chức thành công các buổi sinh hoạt ngoại khóa

4. Giúp đỡ học sinh khó khăn, khuyết tật

Giáo viên trong tổ động viên, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh khuyết tật vươn lên trong học tập.

5. Các hoạt động từ thiện, nhân đạo

Công đoàn viên của tổ tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện, hiến máu nhân đạo.

6. Các chỉ tiêu năm học

TT

Nội dung thi đua

Kết quả năm học 2021 – 2022

Kết quả năm học 2022 – 2023

I

HỌC SINH

1

Chất lượng bộ môn

Môn Vật lí

Điểm TB >= 5: 87,3%

Điểm TB <5: 12,7%

Môn KHTN

Điểm TB >= 5: 93,7%

Điểm TB <5: 6,3%

Môn Công nghệ CN

Điểm TB >= 5: 92,6%

Điểm TB <5: 7,4%

Môn GDQP&AN

Điểm TB >= 5: 90,1%

Điểm TB <5: 9,9%

Môn GDTC

Đạt: 100%

Chưa đạt: 0%

Môn Vật lí

Điểm TB >= 5: 89,1%

Điểm TB <5: 10,9%

Môn KHTN

Điểm TB >= 5: 90,4%

Điểm TB <5: 9,6%

Môn Công nghệ CN

Điểm TB >= 5: 94,3%

Điểm TB <5: 5,7%

Môn GDQP&AN

Điểm TB >= 5: 92,3%

Điểm TB <5: 7,7%

Môn GDTC

Đạt: 100%

Chưa đạt: 0%

2

Thi HSG

0 giải

4 giải

3

NC KHKT cấp tỉnh

0 sp

1 sp

II

GIÁO VIÊN

1

Kết nạp Đảng

0

01

2

Xếp loại viên chức

HTXSNV: 01

HTTNV: 07

HTNV: 0

Không HTNV: 0

HTXSNV: 02

HTTNV: 06

HTNV: 0

Không HTNV: 0

3

LĐTT

08

08

4

CSTĐCS/CSTĐCT

01

02

III

TẬP THỂ

1

Danh hiệu thi đua

Tổ LĐ tiên tiến

Tổ LĐ tiên tiến

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Footer

Trường THCS & THPT Hoá Tiến
Địa chỉ: Xã Hóa Tiến, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

Email: pt2-3_hoatien@quangbinh.edu.vn