Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện

Thi đua - Khen thưởng
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

Thi đua khen thưởng

06/01/2022
09:42:00
227

Chúng ta đều biết, công tác thi đua khen thưởng tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các hoạt động cách mạng. Không phải ngẫu nhiên ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong hoàn cảnh đất nước vàn khó khăn, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Trung ương Đảng đã thành lập Ban Vận động thi đua ái quốc từ Trung ương đến địa phương phát động phong trào thi đua để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến, kiến quốc. Người đã căn dặn: "Thi đua yêu nước; yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua những người yêu nước nhất". Sự thành công trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc hội chủ nghĩa của nhân dân ta trong hơn 70 năm qua đã khẳng định giá trị đúng đắn, sáng tạo của tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. thể nói, mọi thành quả của cách mạng nước ta đều gắn liền với việc tổ chức hiệu quả các phòng trào thi đua yêu nước.

Trong những năm qua, tiếp tục kế thừa phát huy những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước. Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Công đoàn ngành Giáo Dục Quảng Bình, Chi bộ nhà trường cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ viên chức người lao động, phong trào thi đua yêu nước trong đơn vị Trường THCS & THPT Hóa tiến không ngừng được đẩy mạnh, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác thi đua trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với công tác thi đua khen thưởng, trong những năm qua, Công đoàn trườngTHCS & THPT Hóa Tiến đã bám sát thực tế, cụ thể hóa những chủ trương, đưa ra những biện pháp tích cực để triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua tuyên truyền phổ biến đến toàn thể cán bộ viên chức người lao động Luật thi đua, khen thưởng các văn bản hướng dẫn của công đoàn cấp trên, đưa nội dung thi đua vào nghị quyết Đại hội, coi đây nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của Công đoàn trường. Hưởng ứng phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" do ngành giáo dục phát động, các hoạt động chuyên môn được nhà trường công đoàn phối hợp, thống nhất xây dựng kế hoạch hợp ngay từ đầu năm học được tất cả cán bộ viên chức người lao động thực hiện nghiêm túc.

Không có mô tả.

Thầy Hoàng Văn Hải trao giấy khen cho các cô tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi NCKH cấp tỉnh đạt giải.

Công đoàn chú trọng công tác động viên giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học thuật, phụ đạo học sinh yếu kém, tham mưu cho BGH xây dựng kế hoạch chi tiết, phân loại đối tượng học sinh theo môn học, sắp xếp học sinh theo lớp cử giáo viên giảng dạy phù hợp, đó cũng một biện pháp nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Thực hiện Nghị quyết số 29 –NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế" mỗi giáo viên luôn quan tâm đến việc đổi mới phương pháp dạy học, rèn luyện nghiệp vụ phạm, không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy học tập theo hướng tích cực, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Các thầy giáo tích cực đổi mới phương pháp dạy nâng cao chất lượng giảng dạy, tham gia nhiệt tình các đợt thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi của trường, qua đó mỗi giáo viên hội học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. Áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, 100% giáo viên trong trường soạn bài bằng máy tính tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học. Bên cạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, việc đổi mới kiểm tra đánh giá cũng rất quan trọng, nhà trường luôn thực hiện tốt quy chế thi, kiểm tra thường xuyên định , vậy đã đánh giá đúng kết quả hoạt động giảng dạy của đội ngũ giáo viên cũng như chất lượng học của học sinh trong trường. Phong tràoXây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cựcđược Công đoàn phối hợp với chuyên môn trường duy trì thường xuyên. Nhằm tạo được môi trường phạm xanh- sạchđẹp, Công đoàn trường thường xuyên tổ chức các buổi lao động công đoàn, thu dọn vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh, tu sửa nhà bán trú cho học sinh; xây dựng được mối quan hệ thầy, trò tích cực, dạy học hiệu quả, rèn luyện năng sống cho học sinh.

Không có mô tả.

Giao lưu TDTT cụm Minh Hóa

Bên cạnh việc tổ chức tốt các phong trào thi đua, công đoàn còn phối hợp với nhà trường duy trì, phát triển mạnh mẽ các cuộc vận động "Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm" "Mỗi thầy giáo một tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo" trong cán bộ, giáo viên. Tập trung xây dựng tác phong mẫu mực của nhà phạm, trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Cuộc vận độngDân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệmlồng ghép với cuộc vận động “Hai khôngđược công đoàn thực hiện một cách nghiêm túc, đơn vị đã những giải pháp thích hợp để vận động học sinh bỏ học đến trường, tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng mũi nhọn, tăng tỉ lệ học sinh lên lớp tốt nghiệp, đơn vị không giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Cuộc vận động này góp phần thực hiện tốt kỉ luật lao động, quy chế chuyên môn của CBGV, khơi dậy tình tương thân tương ái, xây dựng môi trường phạm, tăng cường khối đoàn kết để đoàn viên vượt lên khó khăn của bản thân, gia đình cùng tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. ViệcHọc tậplàmtheo tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh” được triển khai nghiêm túc trong nhà trường được toàn thể đoàn viên công đoàn cùng học sinh hưởng ứng tham gia tạo nên sự chuyển biến tích cực trong trường học.